Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư với các quy định ngặt nghèo về huy động và sử dụng vốn huy động bằng vàng.
> Siết hoạt động đầu cơ, kinh doanh vàng
Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Đăng Chương khẳng định ban tổ chức cuộc thi cố tình không tuân thủ pháp luật.
 
totop